Весенние каникулы с 25.03.17 по 31.03.17. В школу с 7-11 кл. 1.04.2017 г., а с 1-6 кл. - 3.04.2017 г.